PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE.